Fadingphoto.nl

Meweon bouwt en onderhoudt fadingphoto.nlFadingphoto.nl

De website van fadingphoto.nl is gemaakt om een plek te bieden aan het fotowerk. Dus een portfolio, waarvoor een mooie rustige plek gevonden moest worden. Meweon bouwde een schil om een opensource gallery programma, waardoor de website en de gallery een mooi geheel vormen. Dat is fadingphoto gallery geworden: http://www.fadingphoto.nl/index.php

Later bleek dat veel bezoekers van fadingphoto.nl behoefte hadden aan een mogelijkheid om te zien wat er nieuw bijgekomen is. Ook wilde fadingphoto een mogelijkheid hebben om later een blog of nieuwsberichten te kunnen plaatsen, zonder dat de site daarvoor aangepast hoefde te worden. Er is gekeken naar verschillende opties, waaronder de bestaande site ombouwen, maar uiteindelijk is er gekozen voor een content management systeem van WordPress waarmee precies bereikt werd wat nodig was. Veel resultaat in weinig tijd dus. Meweon verzorgde uiteraard installatie en inrichting van de nieuwe voorkant voor fadingphoto.nl.

Een nieuwe frontend voor fadingphoto.nl