Nedcars.nl

Meweon onderhoud Nedcars AutoverhuurNedcars Autoverhuur

Op basis van het bestaande ontwerp van de website van Nedcars Autoverhuur is Meweon aan de slag gegaan om de functionaliteit van de website uit te breiden en vele nieuwe onderdelen toe te voegen. De bestaande reserveringsmodule bleek niet aan de wensen te voldoen en werd dus voorzien van grotendeels nieuwe software en functionaliteiten.

Ook bleek door het grote aantal zakelijke klanten van Nedcars een tweetalige website noodzakelijk. Meweon regelde niet alleen dat dit mogelijk was maar ook werd de nieuwe site al inclusief een complete engelse vertaling opgeleverd. Voor diezelfde zakelijke klanten werd er een klantspecifieke omgeving mogelijk gemaakt, waarbij de beheerder per klant diverse mogelijkheden kan aanbieden. Oa. het automatisch afmelden van gehuurde auto’s.

Naast deze wijzingen regelde Meweon ook de fotografie voor de webite, dus alle banners maar ook de productfoto’s.

Tot slot heeft Meweon een interne website gemaakt zodat het personeel enkele veel voorkomende zaken via de website kan regelen. Bijvoorbeeld het afdrukken van sleutelhangers, het bekijken van de werkroosters, telefoonlijsten bekijken etc.

De site van Nedcars Autoverhuur is grotendeels in php gebouwd en er wordt gebruik gemaakt van een MySql database. De site draait op een Apache php server.

Reacties zijn gesloten.